info@english4you.com.pl zapisy@english4you.com.pl english4you

Nasz zespół uczy już od ponad 20 lat. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu kursów języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i dorosłych oraz w firmach.

Cechuje nas dbałość o indywidualne postępy każdego ucznia, pomyssowość i dynamika zajęć, co sprawia, że nasze zajęcia nie nudzą.

Uczymy na sprawdzonych w praktyce materiałach renomowanych wydawnictw, oraz opracowujemy własne materiały dydaktyczne tworzone w oparciu o bieżące potrzeby uczestników kursów.

Do efektywnego nauczania potrzebna jest nie tylko doskonała znajomość języka, ale również umiejętność przekazywania wiedzy, doświadczenie i kreatywność. Dopiero takie połączenie sprawia, że chce Ci się uczyć. To wszystko znajdziesz u nas.

NASZE METODY PRACY:

Nasze zajęcia prowadzimy metodą eklektyczną, wykorzystującą to co najlepsze w każdej z metod. Kładziemy nacisk na efektywną komunikację. Często praca odbywa się w parach i grupach, tak więc każdy uczestnik kursu ma możliwość czynnego udziału w zajęciach.

Z nami szybko nabędziesz zdolności komunikacyjne, rozbudujesz swoje słownictwo i nauczysz się stosowania struktur leksykalno-gramatycznych.

Uczymy w grupach od 8 do 12 osób. Zajęcia prowadzone są w grupach zbliżonych wiekowo i na tym samym poziomie zaawansowania.

Zajęcia uatrakcyjniamy materiałami audio-video, grami komunikacyjnymi i ćwiczeniami na popularnych piosenkach.

Niewielka ilość uczniów w grupie umożliwia stały monitoring i pomoc lektora.

Nasi uczniowie mają możliwość utrwalenia i poszerzenia omawianego materiału pracując w swoim tempie w domu, gdyż na koniec każdych zajęć otrzymują pracę domową, regularnie sprawdzaną przez lektora.

W czasie trwania kursu przeprowadzane są testy kontrolne (przynajmniej dwa testy w semestrze), oraz regularne "kartkówki", a dodatkowo przed jego zakończeniem test ogólny sprawdzający opanowanie całości materiału co pozwoli Tobie i nam ocenić Twój poziom znajomości języka. Wyniki są podawane w procentach (tak jak na świadectwie maturalnym) z uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych, tj. mówienia, słuchania, czytania, pisania oraz struktur leksykalno-gramatycznych. Taki sposób prezentacji wyników umożliwia wskazanie obszaru który będzie wymagał dodatkowej pracy.

Rodzice niepełnoletnich uczniów otrzymują pisemną informację (e-mailem lub pocztą) o ich wynikach na koniec każdego semestru. Informacje o bieżących osiągnięciach są również dostępne bezpośrednio u lektora.